MASA TENİSİ ADAY HAKEM KURSU

25.01.2018

1-Dilekçe ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat   
    Edilmesi
2- En az Lise mezunu olmak (Milli sporcular hariç)
3- Hakem Kursunun başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşından gün almamış olmak
4- Hakemlik yapmasına mani bir vücut arızası bulunmamak
5- Ceza Kurulu tarafından 1 defa 6 ay veya daha fazla yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası olmamış olmak
6- Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak.
7- Aday Hakem Kursuna katılacak olan adayların Federasyonca  belirlenen kurs      katılım ücreti olan 150,00 TL´yi Federasyon hesabına yatırmaları gerekmektedir
8-Hakem kursu Mart – Nisan 2018 aylarında Federasyonca Uygun görülen bir tarihte açılacaktır

 Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü